Ga naar inhoud

Vincent dacht vaak terug aan zijn geboortedorp Zundert. Hij schreef erover in zijn brieven. Veel van deze brieven zijn gelukkig bewaard gebleven. Hier vind je een aantal van zijn memoires. 

Het huis in Zundert

Tijdens mijn ziekte heb ik elke kamer van het huis in Zundert teruggezien, elk paadje, elke plant in de tuin, de directe omgeving, de velden, de buren, het kerkhof, de kerk, onze moestuin erachter, tot het eksternest in een hoge acacia op het kerkhof toe. Dat omdat ik uit die tijd van jullie allemaal nog de oudste herinneringen heb; dus alleen Moe en ik kunnen zich dat alles nog herinneren.

Van Gogh kerk Zundert

Als een boer van Zundert

Vincent stuurde zijn moeder vanuit Frankrijk een zelfportret: 'Aan het portretje van mezelf dat ik er bij voeg zult U zien dat ofschoon ik ParijsLonden en zooveel andere groote steden zag en dat jaren lang, ik toch er zoo min of meer als een boer van Zundert, b.v. Toon of Piet Prins uit ben blijven zien en ik verbeeld me soms ik ook zoo gevoel en denkalleen zijn de boeren van meer nut in de wereld. Eerst als men al de rest heeft krijgen de menschen gevoel voor, behoefte aan schilderijen, boeken, enz. In mijn eigen schatting reken ik me dan ook bepaald beneden de boeren. Enfin ik ploeg op mijn doeken als zij op hun akkers.'

Portret Van Gogh als een boer van Zundert