Ga naar inhoud

Disclaimer

VVV Zundert, verleent u hierbij toegang tot vvvzundert.nl, hierna te noemen: “Website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door VVV Zundert en derden zijn aangeleverd.

VVV Zundert behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. VVV Zundert behoudt zich het recht op eindredactie van de gehele Website.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover VVV Zundert geen zeggenschap heeft. VVV Zundert geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat VVV Zundert de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij VVV Zundert en haar licentiegevers.