Ga naar inhoud

Bomenroute | Knotwilgen

Afgeknotte bomen gaf Vincent van Gogh een prominente plaats in zijn pentekeningen van Brabantse landschappen. Hij hield van hun knoestige stammen (bron VvG museum).
Hier zie je een rij knotbomen, met op de hoek een knotwilg naast een knot-els. Het verschil wordt duidelijk als je elzenproppen ziet. Beide bomen houden van vochtige grond, vandaar dat ze op deze plek staan. Ze groeien snel; zet maar eens een tak in de grond! De bomen werden puur geknot om het hout. Dat van de zwarte els rot bijna niet, vandaar dat men er o.a. afscheidingspalen en stelen voor gereedschap van maakte. Wilgentenen worden nog altijd gebruikt voor manden en afscheidingsschermen. Het steenuiltje kruipt graag in een knotwilg.

Locatie