Ga naar inhoud

Buurtschap Tiggelaar

Buurtschap Tiggelaar

De bewoners van de buurt waren o.a. comissen, postbezorgers, agenten, PNEM
medewerkers en werd om die reden ook wel “de platte pettenbuurt” genoemd.
De corsobuurtschap ontstaat nadat er onenigheid ontstaat tussen de bewoners van de nieuwe wijk en
de ondernemers en Middenstand uit de Molenstraat.
De naam Tiggelaar is afgeleid van de oorspronkelijke naam van een stuk grond waarop de buurtschap
later werd gebouwd: “Tiggelaars Akker”. De naam Tiggelaar is vermoedelijk een verbastering van “Tegen
‘t Laer”. Diverse buurtschappen ontlenen hun naam aan ’t Laer Laarheide, Laer-Akkermolen en dus ook
Tiggelaar)
Toen de oorspronkelijke bewoners ouder werden, zat de buurtschap eind jaren tachtig in een dip. De
buurtschap wist zich door het aantrekken van jongeren buiten de buurtschap te herpakken en is sinds
dat moment een geduchte concurrent. De heraldiek is gebaseerd op de insecten van ‘Zwerm’ waarmee
de buurt in 1999 won.

Locatie