Ga naar inhoud

Vogelkijkhut De Flesch

Door dit gebied lopen drie wandelroutes, een groene (4 km), rode (4 km) en een blauwe (6 km). Er is ook een ruiterroute. Bij het ven de Flesch ligt de vogelkijkhut. Op het water kunt u bijvoorbeeld wintertaling zien. Verderop in het gebied wordt de klapekster wel eens waargenomen.

De vogelkijkhut is bereikbaar via parkeerplaats De Bak in Rijsbergen

Locatie