Ga naar inhoud

Bomenroute | Grove Den

De grove den herken je aan de koperkleurige bast die je duidelijk in de top ziet. De zwarte den die hier in de buurt staat heeft die niet. Dennennaalden groeien twee aan twee, in tegenstelling tot de enkele naalden van een spar. Dennen zie je volop in vroegere productiebossen. Ze werden dicht bij elkaar geplant zodat ze snel naar het licht groeien, met rechte stammen die o.a. gebruikt werden voor scheepsmasten. Dennenhout heeft levens gered! Het werd in de mijnschachten gebruikt en ging kraken zodra de grond in beweging kwam. Zo werden de mijnwerkers op tijd gewaarschuwd.

Locatie