Ga naar inhoud
Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Openstelling Akkermolen

Openstelling

Waaronder (educatieve) activiteiten, productieactiviteiten (voor demonstratieve en onderhoudende doeleinden), alsmede lichte onderhoudswerkzaamheden en (specialistische) ondersteuning bij inspecties en dergelijke.

De molenaars op de molen werken mee aan de deskundigheidsbevordering van molenaars (de opleiding tot molenaar wordt georganiseerd door het Gilde van Vrijwillige Molenaars).

De Akkermolen is een rijksmonument (nr. 41113, categorie 09) en dateert van 1625 en waarschijnlijk eerder. Het is één van de oudste open standerdkorenmolens in Nederland. Het is de enige molen die nog over is van de 7 molens die er in alle kernen van de huidige gemeente
Zundert aanwezig zijn geweest.

Kenmerken

Locatie